ایده اولیه خانه انرژی در سال 1388 توسط مشاوران خدمات انرژی آریان بهسا مطرح گردید و هدف از آن ایجاد بستری جهت اطلاع‌رسانی، آموزش و تحلیل مباحث کارایی انرژی در کشور بود. در ادامه براساس فعالیتهای اولیه انجام شده، در سال 1389 اقدامات لازم جهت اخذ مجوزهای قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بمنظور انتشار نشریه خانه انرژی بعمل آمد و در نهایت در سال 1391 مجوز انتشار دوماهنامه خانه انرژی اخذ گردید.

خانه انرژی با انتشار نتایج و مشخصات کالاها، تجهیزات و ساختمانها از طریق این وب سایت و نشریه تخصصی خانه انرژی سعی دارد تا ضمن بهینه‌سازی انرژی و صیانت از محیط زیست به توسعه کارایی انرژی در کشورکمک نماید.