قورقوری وکشتی های نفت کش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قورقوری روزی مشغول فوتبال آبی روی برگ با دوستانش بود که به ذهنش افتاد با قایق فردا بره دور رود ماهی‌ها قایق سواری کند.

1 1

فردا شد قورقوری داشت یک کیف آماده می‌کرد و تصمیم گرفت با خود لوازم کاراگاهی‌اش هم ببرد.او از قبل یک قایق اجاره کرده بود.قایقی که اجاره کرده بود زیاد بزرگ نبود؛ یک تنگ ماهی کوچک برای ماهی که شکار می‌کند ؛ و یک چوب ماهیگیری برای شکار ماهی و وسایل کاراگاهی‌اش را با خود برد.

1 2

قورقوری سوار قایق شد و به راه افتاد در راه هر چه ماهی می‌گرفت به خاطر مایعی سیاه رنگ کشته شده بودند ؛ به درد نگه داشتن و غذا دادن به آنها نمی‌خورد . قورقوری در راه لاک‌پشتی که باز به خاطر مایعی سیاه رنگ کور شده بود دید

1 3قورقوری وقتی ماهی‌رو دید زیاد کنجکاو نشد آن مایع چیه ولی وقتی لاک‌پشت کور را دید خیلی کنجکاو شد چی شده برای همین دنبال مایع سیاه رفت و وقتی به مکان نشتی رسید با کشتی بزرگ را دید و فهمید آن ماده نفت است . وقتی دید تیکه از کشتی شکسته با صدای بلند فریاد زد :کمک!کمک!بع کاپیتان کشتی به دنبال صدا آمد و قورقوری را دید و نفتی را که همه‌ی آب را سیاه کرده بود بهد قورقوری را وارد کشتی کرد و از او بابت خرابی کشتی تشکر کرد.

1 4و بعد کاپیتان کشتی به تعمیرگاه شرکت نفت کشتی زنگ زد تا بیاین و آنجا و کشتی را تعمیر کنند ؛ و نفت را با دستگاه مخصوص نفت جمع کنند و قورقوری دوباره معمای دیگری را حل کرد.
1 5

نویسنده:عسل کناری کلاس پنجم دبستان دخترانه راه رشد-تهران

نقاشی:عسل کناری با نرم افزار word و powerpoint

محبوبترین کودکان

داستان های قوری قهرمان

داستان های قوری قهرمان

قوری قهرمان، قورباغه ای است که در یک برکه سبز و قشنگ

قورقوری در کوه

قورقوری در کوه

یکی بود یکی نبود،  یک بچه قورباغه ای بود به نام

قورقوری و سفر در دریا

قورقوری و سفر در دریا

قورقوری همیشه دوست داشت دریا را از نزدیک ببیند  و

قورقوری و دنیای انسان ها

قورقوری و دنیای انسان ها

یکی بود یکی نبود قورقوری مثل روز های دیگه مشغول بازی با

قوری قهرمان و کیسه پلاستیکی

قوری قهرمان و کیسه پلاستیکی

قوری قهرمان تو یکی از روزای گرم تابستون تو برکه زیبای

خالهای گمشده قورقوری

خالهای گمشده قورقوری

یکی بود یکی نبود یک قورباغه بود که اسمش قورقوری بود او

کارگاه قوری قهرمان

کارگاه قوری قهرمان

یکی بود یکی نبود یه قورباغه بود که اسمش قورقوری بود همه

قورقوری وکشتی های نفت کش

قورقوری وکشتی های نفت کش

قورقوری روزی مشغول فوتبال آبی

قورقوری و دود جنگل

قورقوری و دود جنگل

روزی روزگاری قورقوری توی جنگل با دوستانش قایم باشک قوری