سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی ممنوع شد

سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 20 این لایحه با 152 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 20 لایحه مذکور آمده است:انباشتن پسماند‌های بیمارستانی و صنعتی در معابرعمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند‌های خانگی و ساختمانی در معابرعمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزندان بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است.متخلف حسب مورد به پرداخت جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسلامی برحسب موضوع محکوم می‌شود.

وزارت جهادکشاورزی مکلف است؛مفاد این ماده را به‌طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش‌ کشاورزی، عشایری و منابع‌طبیعی برساند.

در تبصره1 لایحه هوای پاک آمده است؛ تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب20/2/1383 می‌باشد.

همچنین در تبصره2 این لایحه ذکر شده است؛دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم نمایند.

تبصره3 لایحه هوای پاک بیان می کند که در موارد استثنائی که آتش‌زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های گیاهی باشد،براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی شهرداری ها و دهیاری ها و با تأیید سازمان، تدوین و ابلاغ می‌شود، اقدام می‌گردد.

منبع خبرگزاری: وب سایت سازمان محیط زیست