از بهینه سازی مصرف سوخت تا کاهش آلودگی هوا؟

با حمایت وزارت نفت ; شاهد توسعه ناوگان ریلی،نوسازی مترو و اتوبوسرانی شهری خواهیم بود.

 

 سميه راهپيما-تأمين و به كارگيري صحيح انرژي، از مهمترين موضوعاتي است كه بر ميزان پيشرفت اقتصادي و ثبات سياسي و اجتماعي كشورها مؤثر است. در اين زمينه حفاظت از منابع موجود، مديريت مصرف، استفاده از منابع جديد انرژي و همچنين كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين ميان بخش حمل و نقل، يکي از بخش هاي مهم مصرف كننده انرژي است كه برنامه ريزي همه جانبه در خصوص اصلاح زيرساخت هاي آن، توسعه مناسب شيوه هاي حمل و نقل غيرجاده اي، ارتقا و نوسازي ناوگان، بالا بردن فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، استفاده از سوخت هاي پاک و جلوگيري از سفرهاي غير ضروري، باعث اصلاح الگوي مصرف در اين بخش خواهد شد. نخستين گام براي برنامه ريزي صحيح در هر يک از اين عرصه ها، دسترسي به داده هاي صحيح و جامع در حوزه حمل و نقل و انرژي است، از اين رو همسو با ماده 12 قانون رفع موانع توليد، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، طرح هايي را در بخش حمل و نقل در نظر گرفته که با انجام آن، مي‎توان شاهد کاهش مصرف سوخت در کشور بود. براي کسب اطلاع از اين طرح ها، خبرنگار هفته نامه «مشعل» گفت وگويي با ساسان کاظمي نژاد، مدير بخش حمل و نقل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت انجام داده که در ادامه مي خوانيد:

براي اجراي طرح هاي حمل و نقل در طرح هاي ماده 12 چقدر سرمايه در نظر گرفته شده است؟
طرح هاي ماده 12 در بخش حمل و نقل نسبت به ديگر طرح هاي بهينه سازي مصرف سوخت از نظر رقم سرمايه گذاري بسيار بالاتر است، به گونه اي که از حدود 20 ميليارد دلار طرح هاي ماده 12 حدود 16 ميليارد دلار به بخش حمل و نقل اختصاص داده شده است.

چرا طرح نوسازي 65 هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسوده با سن بالاي 35 سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است؟ شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در اين طرح چه وظيفه اي به عهده دارد؟
با توجه به مصوبه جديد شوراي اقتصاد در سال 97، مديريت طرح نوسازي 65 هزاردستگاه کاميون و کشنده فرسوده با سن بالاي 35 سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است، اما بخشي از اين طرح که به تاييد ناوگان جديد و به روز بودن فناوري باز مي گردد، زير نظر شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان نماينده وزارت نفت انجام خواهد شد. البته ذيل ماده 21 مصوبه جديد شوراي اقتصاد، به وزارت نفت اجازه داده شده قراردادهايي را که در بخش اتوبوس هاي فرسوده و کاميون هاي کشنده بسته شده، ادامه دهيم که شامل قرارداد هشت هزار و 240 دستگاه کاميون و کشنده با شرکت هاي ماموت، سايپا ديزل، آريا ديزل، آذهايتکس و زامياد است. از اين تعداد تاکنون سه هزار و 228 کاميون جايگزين شده است. ضمن آنکه در طرح کاميون ها توانستيم به کاربرگ صرفه جويي برسيم. شرکت ماموت در 9 دوره سه ماهه نزديک به 35 ميليون دلار کارکرد داشته و پرداخت ها نيز به اين شرکت انجام شده که تنها 10 تا 15 درصد آن باقي مانده است. اما به اين دليل که راهداري، کاربرگ شرکت هاي سايپا ديزل و آريا ديزل را به ما ديرتر تحويل داد ه، توانستيم تاييد کار برگ سايپا ديزل را که حدود هشت ميلون دلار است و آريا ديزل را (بيش از 400 هزار دلار) با فاصله زماني يک ماهه از شرکت ماموت ارسال کنيم. اکنون از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان هدفمندي يارانه ها ابلاغ شده که وزارت نفت، بازپرداخت ها را ذيل تبصره 14 قانون بودجه سال 98 به سرمايه گذار بازپرداخت کند. تاکنون بيش از 42 ميليون دلار کار برگ براي بازپراخت طرح جايگزيني کاميون ها انجام شده که از اين ميزان، حدود 35 ميليون دلار بازپرداخت شده و مابقي نيز در شرف پرداخت است.

در مورد طرح جايگزيني 17 هزار اتوبوس شهري فرسوده ديزلي با اتوبوس هاي گاز سوز که به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد هم توضيحاتي بدهيد؟
در بخش جايگزيني 17 هزار اتوبوس شهري فرسوده ديزلي با اتوبوس هاي گاز سوز، در مرحله ابلاغ قرارداد و ضمانت نامه بانکي بوديم که به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. به اين معنا که ديگر در اين طرح هيچ قراردادي را شرکت بهينه سازي مصرف سوخت دنبال نمي کند و تنها نقش تاييد ناوگان جديد و به روز بودن فناوري را به عهده داريم.

طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر در چه مرحله اي قرار دارد؟
در طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر، با شهرداري هاي اين مناطق قردادهايي منعقد کرده ايم؛ اما بخشي از اين قراردادها از سوي سرمايه گذارها ايراد گرفته شده که بازنگري شد و مصوبه هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران را در ابتداي امسال دريافت کرديم. قراردادها به روز و نمونه آنها به شرکت هاي سرمايه گذار ارسال شده است. مي توان گفت که کار متروي تهران به طور کامل تمام شده و متروي مشهد، اصفهان و شيراز نيز در مرحله امضاي قرارداد است، ضمن اينکه به دنبال امضاي تعهدنامه به عنوان ضمانت نامه اجراي اين طرح ها هستيم که شهرداري هاي کلانشهرها و مترو بايد آن را امضا کنند و براي ابلاغ به ما تحويل بدهند.

يکي ديگر از طرح هايي که مديريت شما همسو با ماده 12 دنبال مي کند، به توسعه حمل و نقل ريلي باز مي گردد. لطفا در مورد اين طرح توضيح دهيد؟
در طرح توسعه حمل و نقل ريلي نيز به کاربرگ رسيده ايم. در مرحله نخست توانستيم آذر ماه 97 توليد 200 واگن لبه بلند در بندر عباس داشته باشيم که کاربرگ آن در مرحله اخذ مجوز هيأت مديره شرکت بهينه سازي مصرف سوخت قرار دارد. با توجه به بررسي هاي انجام شده و دارا بودن توان توليد سرمايه گذاران، تعداد واگن هاي لبه بلند را به يک هزار و 525دستگاه افزايش داديم و به سرمايه گذارها نيز ابلاغ شد. اکنون بخشي از اين تعداد در خطوط ريلي قرار گرفته و بخشي نيز در مرحله ساخت واگن قرار دارد. ضمن آنکه در اين طرح، شيوه نامه مسافري را نهايي خواهيم کرد که با تحقق آن، پروژه هاي حمل و نقل ريلي علاوه بر بار، جابه جايي مسافر نيز خواهد داشت و با اين رويکرد شاهد افزايش بهره وري شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران خواهيم بود.

با توجه به اينکه سرمايه گذارها در طرح توليد قواي محرکه کم مصرف، متقاضي تغيير بازپرداخت از ارزي به ريالي بودند، توضيح دهيد که آيا اين امر محقق خواهد شد؟
در طرح توليد قواي محرکه کم مصرف در خودروهاي داخلي و جايگزين با خودروهاي فرسوده نيز بايد گفت، بندي درماده 12 داريم که بر اساس آن سرمايه گذار براي استفاده از تسهيلات بايد از شرکت ملي نفت ايران، تضمين نامه دريافت کند. در اين خصوص سرمايه گذار درخواست کرده تا به جاي ضمانت نامه ارزي، از ضمانت نامه ريالي استفاده کند. اين موضوع در هيات مديره مطرح شد که در صورت تاييد، به سرمايه گذار ابلاغ مي شود. سقف قرارداد در خودروهاي قواي محرکه کم مصرف، 328 ميليون دلار است و اکنون قراردادي که در دست داريم 100 هزار دستگاه به ارزش 65.5 ميليون دلار است.

لطفا درباره طرح سامانه پايش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل(سپهتن) هم توضيح دهيد؟
يکي از طرح هاي جديدي که از سال گذشته شروع کرديم، سامانه پايش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل است که به اختصار «سپهتن» گفته مي شود. هدف اصلي در اين طرح، کاهش مصرف سوخت همسو با ماده 12 است. اين سامانه روي 15 هزار اتوبوس و 350 هزار کاميون و کشنده اي که در سطح جاده ها در حال تردد هستند، نصب مي شود. مدت زمان اجراي اين طرح، پنج ساله است که دو تا سه سال اول به نصب تجهيزات روي ماشين ها اختصاص دارد. اين طرح، بيشتر ايستگاه هاي پليس محورهاي اصلي کشور را در بر مي گيرد. در مورد سرمايه گذاري «سپهتن»، مبلغ درخواستي ما 152 ميليون دلار است که تاکنون سازمان برنامه و بودجه با 142 ميليون دلار آن موافقت کرده است. تمام ايستگاه هاي پليسي که براي اين کار در نظر گرفته شده اند، به اين سامانه متصل خواهند شد تا پايش آنها به صورت آنلاين و دقيق انجام شود.

علاوه بر طرح‎ هاي گفته شده، امسال چه برنامه هاي ديگري در دستور کار داريد؟
سه طرح ديگر را در حوزه حمل و نقل دنبال مي کنيم که يکي از آنها به موتورسيکلت هاي برقي باز مي گردد. اکنون ارزيابي اقتصادي آن انجام شده و جلسه هايي با چند توليد کننده خودروي برقي داشتيم که در اين زمينه، پيش نويس شوراي اقتصاد نهايي شده است و در صورت تاييد از سوي معاونت منابع مالي وزرات نفت، به عنوان يکي از طرح هاي ماده 12 قرار خواهد گرفت. يکي ديگر از طرح هايي که بشدت دنبال مي کنيم، جايگزيني ناوگان ماشين آلات کشاورزي است که طرح تحقيق و توسعه آن انجام شده و ظرف يکي دو ماه آينده براي تاييد به وزارت نفت مي رود تا در صورت تاييد براي اخذ مصوبه جايگزيني ماشين آلات فرسوده به شوراي اقتصاد برود. طرح ساماندهي و جايگزيني وانت بارهاي فرسوده و پر مصرف با سي ان جي يا هيبريدي و برقي را نيز در برنامه داريم و اکنون روي بحث سي ان جي کار مي کنيم. ضمن آنکه انتقال حمل و نقل مواد نفتي و فراورده هاي نفتي با خطوط لوله را نيز در برنامه داريم که با همکاري شرکت پخش فراورده هاي نفتي اجرا مي شود. در اين خصوص کارگروهي تشکيل داده ايم تا در آن کار مطالعاتي صورت گيرد و در صورت تاييد، به عنوان طرح ماده 12 دنبال خواهيم کرد. با اجراي اين طرح، شاهد جايگزيني بخشي از حمل و نقل جاده اي، کاهش مصرف سوخت، کاهش خطرات جاده اي و کاهش آلودگي هوا خواهيم بود.

منبع: سایت رسمی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت