هوای پاک می آید!

محیط زیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه در نشست خبری که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، از تصویب برش یک ساله اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت خبر داد و گفت: این برش با چند هدف به ویژه کاهش آلودگی هوا تهیه شده است.