محیط زیست

مدیرعامل گروه مپنا صرفه‌جویی در مصرف و بهبود راندمان نیروگاه‌ها دو راهکار مهم و اثرگذار در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این اگر به ازای تولید برق از طریق تجدیدپذیرها و برقی‌سازی توجه لازم را داشته باشیم و سهم نیروگاه‌های زیست‌توده مدرن نیز افزایش یابد می‌توان تولید گازهای گلخانه‌ای را تا حد زیادی کاهش داد.