کمبود 3000 مگاوات برق

معاون دفتر مديريت مصرف شرکت توانير گفت:با پيش بيني هاي انجام شده امسال ۳ هزار مگاوات کمبود داريم که صنايع تا ۱۵ درصد و مشترکان خانگي تا ۳۰درصد بايد صرفه جويي کنند تا مشکلي ايجاد نشود.

 عليرضا احمدي يزدي درحاشيه شرکت در همايش مديريت مصرف برق در بخش صنايع در گفتگو با خبرنگار مهر، ضرورت هاي صرفه جويي براي جلوگيري از خاموشي ها در سال جاري را تشريح کرد.

در سالي که به نام اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل نامگذاري شده چه طرح هايي براي مديريت مصرف انجام داده ايد؟

صنعت برق به دليل حساسيت و اهميتي که دارد نيازمند اقدامات عملي است و اگر فعاليتهاي ما در بخش هاي مختلف به هر دليلي متوقف و يا دچار رکود شود زيانهاي جبران ناپذيري به شبکه وارد مي شود.

براي مديريت مصرف و داشتن شبکه پايدار از سالهاي گذشته برنامه ها و طرح هاي مختلفي اجرا شده که توانسته به کاهش ميزان مصرف کمک کند.

براي کاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف چه برنامه هايي را اجرا کرده ايد؟

طرح جابجايي تعطيلات و تعميرات واحدهاي صنعتي در فصل تابستان براي پانزدهمين سال متوالي در حال اجراست و در کنار آن طرح ذخيره عملياتي، اجراي برنامه TOU افزايش و شناور شدن ميزان ساعات اوج بار، توليد پراکنده و استفاده از انرژي هاي نو از ديگر برنامه هاي اجرا شده است.

همراه کردن صنايع براي کاهش پيک بار از ديگر برنامه هاست که در اين راستا ۷۰۶ مولد همکار در سال گذشته ۴۴۱ مگاوات کاهش قدرت اعمال شده است.

ميزان مصرف انرژي در بخش صنايع چه ميزان است و آيا همکاري واحدهاي توليدي با توانير در کاهش مصرف مناسب بوده است؟

در چهارسال گذشته همکاري مشترکين با طرح هاي مديريت مصرف شرکت برق بسيار خوب بوده به طوري که در حال حاضر از مجموع ۳۳ ميليون مشترک برق در کشور حدود ۴۲۰۰ مشترک صنعتي داريم که در طرح هاي بهينه سازي مشارکت خوب داشته اند.

با اقدامات بهينه مصرف توسط مشترکين شاهد کاهش ۲۲۰۰ مگاوات برق هستيم که ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جويي مربوط به صنايع است.

هرچند صنايع حدود کمتر از يک درصد مشترکين را شامل مي شوند اما حدود ۳۴ درصد انرژِي الکتريکي را به خود اختصاص مي دهند که در صرفه جويي برق نيز سهم خوبي را به خود اختصاص دادند و کاهش ۱۵۰۰ مگاوات مصرف از دستاوردهاي همکاري اين بخش است.

*سال گذشته چقدر پاداش همکاري به مشترکان پرداخت شد؟

۱۱۰ميليارد تومان تخفيف مشترکين صنعتي همکارو ۸۵ ميليارد تومان به مشترکيني که باطرح تعطيلات وتعميرات همکاري کردند و ۱۵ ميليارد تومان مشترکاني که با طرح ذخيره عملياتي همکاري کردند همچنين ۱۰ ميليارد تومان به مشترکيني که بابکارگيري مولدهاي خودباشرکت برق همکاري داشتند پرداخت کرديم تا انگيزه اي براي همکاري بيشتر داشته باشند.

امسال ميزان مصرف چه ميزان پيش بيني شده و آيا کمبودي خواهيم داشت؟

در پيک کار امسال پيش بيني شده ميزان مصرف به ۵۴ هزار و۵۰۰ مگاوات برسد که ۴۰۰۰ مگاوات افزايش ميزان مصرف خواهيم داشت که با ظرفيت نصب شده و پيش بيني انجام شده احتمال کمبود ۳۰۰۰ مگاوات برق داريم که اميدواريم با همکاري مشترکان برق بتوانيم اين کمبود را جبران کنيم.

براي مشترکان برق سهمي براي صرفه جويي پيش بيني شده که در مجموع اگر حدود ۱۵ درصد صرفه جويي و همکاري در مديريت بار و مصرف صورت گيرد سهم مشترکين صنعتي پوشش داده مي شود.

مشترکين خانگي مي توانندتا۳۵ درصد صرفه جويي کنند چون در بخش مولد نيستند لذا توصيه مي شود به جاي استفاده از وسايل پر مصرف از وسايل با راندمان بالا استفاده کنند.

*نوسازي صنايع چقدر مي تواند به بهينه سازي مصرف کمک کند؟

با مطالعاتي که تحت عنوان مميزي مشترکين صنعتي انجام شده تقريبا ۳۰ درصد امکان صرفه جويي در مشترکين صنعتي وجود دارد و مشترکيني که از تکنولوژي جديد استفاده مي کنند کمتر از ۳۰ درصد قادر به همکاري هستند اما برخي صنايع که خط توليد آنها قديمي و کهنه است و حدود ۵۰ سال قدمت داردتا ۴۰ درصد مي توانندبه شرط استفاده از وسايل و تجهيزات جديد در مصرف صرفه جويي کنند.

ظرفيت نصب شده نيروگاهي چه ميزان است؟

تاکنون ۷۴ هزار مگاوات ظرفيت نصب شده داريم و ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات قدرت سال قبل بوده که ۲۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات قدرت مورد نياز و نياز شبکه به افزايش سالانه ۴ هزار مگاوات است.

براي توليد هر مگاوات انرژي برق به يک ميليارد تومان اعتبار نياز است که براي چهار هزار مگاوات حدود ۱۴ هزارميليارد تومان اعتبار نياز است.

ظرفيت نصب شده درحال حاضر ۷۴ هزار مگاوات است تاپايان سال قبل که ازاين ميزان ۱۰ هزار مگاوات مربوط به مشترکين خصوصي است مانند صنايع سيمان، پتروشيمي، پالايشگاه، صنايع بزرگ که در اين زمينه مشکلي نداريم.

در حال حاضر در سراسر کشوردر ۳۱ استان شرکت هاي توزيع برق منطقه اي داريم که برخي استانها دو توزيع شرکت برق داريم که قزوين در رديف استانهاي خوب است که جايگاه مناسبي دارد.