انرژیهای تجدیدپذیر

پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست در ساختمان" که در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، پیش‌بینی می‌شود اجرای آن از انتشار ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن دی‌اکسیدکربن پیشگیری کند.