انرژیهای تجدیدپذیر

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر با سهمی بیش از ۸۰۰ مگاوات تاکنون در مصرف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی کرده‌اند.